Back to top

Od czego zacząć?

To proste! Wypełnij ankietę i załóż darmowe konto, resztą zajmiemy się my :)

Odpowiedz na kilka prostych pytań.

+48

Niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora zbioru danych osobowych tj. Fit Fabric Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-766 Łódź) przy ulicy 1 Maja 119/121, NIP: 728-27-87-835, działającego przez Zarząd dla celów realizacji oferowanych przez Klub Fit Fabric usług oraz w celach badania opinii publicznej i marketingowych. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich zmiany, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez Klub Fit Fabric. Mam świadomość, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rejestracji konta.

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG W KLUBIE FIT FABRIC