Back to top

Zarejestruj się w FitFabric

Odbierz wejściówkę FREE PASS i przetestuj nasz klub za darmo!

Załóż darmowe konto i dołącz do FitFabric! Wypełnij formularz i wybierz dzień, w którym chcesz przyjść do klubu. Założenie konta upoważnia do jednorazowego darmowego wejścia i treningu "FREE PASS" w dowolnym klubie FitFabric.

+48

Oświadczam, że zapoznałem się z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług w Klubie Fit Fabric obowiązującymi w dacie zawarcia niniejszej umowy oraz je akceptuję.
Fit Fabric wyjaśnia, że OWŚU dostępne są w każdym Klubie oraz na stronie internetowej www.fitfabric.pl. Mam świadomość, że akceptacja OWŚU jest dobrowolna, lecz niezbędna w celu rejestracji konta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów realizacji oferowanych przez Klub Fit Fabric usług.
Administratorem zbioru danych osobowych jest Fit Fabric Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-766 Łódź) przy ulicy 1 Maja 119/121, NIP: 728-27-87-835, działająca przez Zarząd.
Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia lub wykreślenia z bazy danych osobowych prowadzonej przez Fit Fabric Sp. z o.o., jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Mam świadomość, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji konta. Przyjmuję do wiadomości, że po zakończeniu Umowy Członkowskiej i rozliczeniu wszystkich należności Fit Fabric Sp. z o.o. pozostawi w swej bazie numer PESEL w celu weryfikacji mojego uprawnienia do skorzystania z wejścia FREE PASS (z wejść FREE PASS można korzystać nie częściej niż raz na dwanaście miesięcy i nie wcześniej niż po upływie dwunastu miesięcy od zakończenia Umowy o Zakup Karnetu). Numer PESEL zostanie usunięty z bazy danych z upływem dwunastu miesięcy od dnia rozwiązania Umowy Członkowskiej nie wcześniej jednak niż po upływie dwunastu miesięcy od skorzystania z wejścia FREE PASS.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu badania zadowolenia z usług Klubu oraz w celach marketingowych.
Fit Fabric Sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych w celach marketingowych innym podmiotom. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie niniejszej zgody jest dobrowolne i mam prawo w każdym czasie odwołać niniejszą zgodę.